GRIEPVACCINATIE

Zaterdag 15 oktober

  • 8u30-12u
  • ENKEL OP AFSPRAAK
  • Voorschrift NIET nodig
  • ENKEL toediening griepvaccin
  • GEEN andere vragen/voorschriften
  • GRATIS
  • Makkelijke kledij
  • Wees STIPT op tijd
  • Vergeet je VACCIN niet

Extra momenten mogelijk in de week:

19 oktober 16-17u
26 oktober 16-17u